TARTALOML

Lex Atilia

1) Kr. e. 218-ban, a gyámságról rendelkezett, l. Tutela; 2) Kr. e. 210-ben, fölhatalmazta a senatust a lázadó capuaiak tetszésszerint való megbüntetésére. Liv. 26, 33.