TARTALOML

Lex Atinia

1) de tribunis pl., 216 körül Kr. e., a néptribunusokat fölvette a senatusba (Gell. 14, 8); 2) de coloniis deducendis, Kr. e. 197-ben, 5 gyarmat telepítését rendelte el (Liv. 32, 29. 34, 42. Vell. 1, 15); 3) de usucapione, Kr. e. 197-ben, mely szerint lopott jószág usucapióval (l. o.) sohasem válhatik más tulajdonává.