TARTALOML

Lex Aurelia

1) de potestate tribunicia, Kr. e. 75-ben eltörölte Sulla azon törvényét, mely szerint néptribunusok többé nem pályázhattak semmi hivatalra (Ascon. p. 66); 2) judiciaria, Kr. e. 70-ben, l. Judex és Aurelii, 9.