TARTALOML

Lex Caecilia didia

Kr. e. 98-ban, elrendelte, hogy a törvényjavaslatokat a népgyűlés napja előtt 3 vasárnappal (trinundinum) közé kell tenni (Cic. Phil. 5, 3) s hogy egyszerre több különböző törvényjavaslatot (per saturam) senki se terjeszthessen a népgyűlés elé. Cic. dom. 20, 53.