TARTALOML

Lex Calpurnia

1) de legis actione per condictionem, Kr. e. 211-ben, l. Legis actio; 2) de pecuniis repetundis, Kr. e. 149-ben, l. Repetundarum crimen; 3) de revocando Popillio Laenate, Kr.e. 120-ban, elrendelte a lex Sempronia de capite civis Romani áthágása miatt számkivetett Popillius visszahívását; 4) de civitate sociis danda, Kr. e. 89-ben, megengedte, hogy hadvezérek polgárjogot adhassanak a hadseregben szolgáló szövetségeseknek; 5) de ambitu, Kr. előtt 67-ben, a vesztegető pályázók elől elzárta a hivatalokat s a senatust, azonkívül pénzbirságot is rótt rájuk. Dio 36, 21. Cic. Mur. 32.