TARTALOML

Lex Cassia

1) agraria, l. Ager publicus; 2) tabellaria, l. Leges tabellariae; 3) de senatu, Kr. e. 104-ben, elrendelte, hogy ne legyen helye a senatusban olyannak, a kit a népgyűlés elitélt, vagy a kit megfosztott imperiumától; 4) de plebejis in patricios adlegendis, Kr. e. 45-ben, L. Cassius Longinus néptribunustól.