TARTALOML

Leges censoriae

1) censori edictumok fényűzés, színházak, rhetoriskolák stb. ellen (Plin. n. h. 8, 51, 209); 2) a közjövedelmek bérbeadásának föltételei az állami bérlők (publicani) számára, a melyeket a censorok edictumban tettek közzé; 3) azon kétoldalú szerződések, melyeket a censorok vállalkozókkal kötöttek, a kiknek a legkedvezőbb ajánlatra (intimis pretiis) való tekintettel közmunkák elvégzését vagy rendbehozását kiadták. Cic. Verr. 1, 55 skk. 3, 7. prov. cons. 5.