TARTALOML

Lex Cornelia Caecilia, de cura annonae

Kr. e. 57-ben, a cura annonaet az egész birodalomra kiterjedő főhatalommal együtt öt évre Cn. Pompejusra ruházta. Cic. Att. 4, 1, 7. Dio 39, 9.