TARTALOML

Lex Furia

1) de testamentis, l. Legatum; 2) de sponsu, Kr. u. 345 körül, elrendelte, hogy a hitelező csak 2 éven belül kereskedhetik adósának kezesein s mindegyiktől csak a ráeső részt követelheti, nem pedig mindegyiktől az egész összeget, mint azelőtt. Gaj. 3, 121.