TARTALOML

Lex Furia Atilia

Kr. e. 136-ban, megsemmisítette C. Hotilius Mancinusnak a Numantiával kötött szerződését s Mancinust kiszolgáltatta az ellenségnek. Cic. off. 3, 30. de rep. 3. 18.