TARTALOML

Leges Genuciae

L. Genucius néptribunus törvénynyé lett javaslatai, 342-ben Kr. e., 1) de magistratibus, elrendelte, hogy ugyanazon személy csak 10 év mulva tölthesse be ismét a már egyszer viselt hivatalt; hogy senki se viselhessen egyszerre két hivatalt, hogy az egyik consul plebejus legyen (Liv. 7, 42), l. Magistratus; 2) de fenore, eltiltotta a kamatszedést. Liv. u. o.