TARTALOML

Lex Herennia

Kr. e. 60-ban, C. Herennius azt akarta kivinni e javaslatával, hogy P. Clodiust a comitia centuriata a plebsbe engedjék átlépni, de nem sikerült. Cic. Att. 1, 18, 6. 19, 5.