TARTALOML

Lex Hirtia

Kr. e. 46-ban, korlátozta a Pompejus-pártiak tisztviselőkké választását. Cic. Phil. 13, 16.