TARTALOML

Lex Hostilia

Kr. e. 70-ben, lopás miatt való keresetben (actio furti) megengedte a helyettesítést.