TARTALOML

Lex Junia

1) de feneratione, l. Fenus; 2) de repetundis, l. Repetundae; 3) de peregrinis, Kr. e. 126-ban, elrendelte, hogy a latinusok és peregrinusok, a kik számosan bitorolták Romában a civitast, hagyják el a fővárost. Cic. off. 3, 11.