TARTALOML

Leges Liciniae Sextiae

C. Licinius Stolo és L. Sextius Lateranus néptribunusok indítványára, Kr. e. 367-ben, 1) de aere alieno, kimondotta, hogy a már lefizetett kamatot vonják le a tőkéből, s a még fönmaradó tőkeadósságot 3 évi egyenlő részletekben kell törleszteni (Liv. 6, 35); 2) de modo agrorum, elrendelte, hogy az ager publicusból senkinek se lehessen 500 holdnál nagyobb a birtokában s hogy a közlegelőkre senki se hajthasson ki többet 100 drb nagy és 500 drb apró marhánál (App. b. c. 1, 8); 3) de consule plebejo, a tribuni militum intézményét megszüntette s kimondotta, hogy a consulok egyike plebejus legyen (Liv. 6, 35. Gell. 17, 21); 4) de decemviris sacrorum, a duumviri sacrorum számát 10-re emelte s elrendelte, hogy ezen decemviris sacris faciundis felét a patriciusok, felét a plebejusok közül válaszszák. Liv. 6, 37. 42.