TARTALOML

Lex Maenia

Kr. előtt 287-ben C. Maenius néptribunus indítványára elrendelte, hogy a senatus a választó comitia megtartása előtt hagyja jóvá a választást. Cic. Brut. 14.