TARTALOML

Lex Marcia

1) Kr. e. 172-ben, C. és Q. Marcius néptribunusok indítványára fölhatalmazta a senatust, hogy Popillius Laenast, a ki jogtalan háborút viselt a ligurok ellen, törvény elé állítsa (Liv. 42, 42); 2) agraria, Kr. e. 104-ben, l. Ager publicus.