TARTALOMA

Ampelius

a ránk maradt liber memoralis szerzője, teljesen ismeretlen, idejének meghatározása a Kr. u. 2–4. századok között ingadozik. Munkája 50 fejezetben adja a cosmographia, geographia, mythologia és történet rövid vázlatát. A világcsodákról szóló 8-ik (miracula mundi czimű) fejezetnek egy adata terelte a kutatást a pergamumi szobrok felfedezésének helyes útjára. – Irodalom: Editio princeps, Salmasius, Lugd. Bat. 1683; legjobb szövegkiadás, Woelfflin, Lipsiae, 1853; szöveg jegyzetekkel. Tzschucke Lipsiae, 1793. Woelfflin, De ampelii libro memoriali, Gottingae, 1854.

P. V.