TARTALOML

Lex Messia

C. Messius néptribunustól Kr. e. 57-ben, 1) de reditu Ciceronis, Cicero visszahívását akarta kieszközölni (Cic. p. red. in sen. 8), de Clodius meghiusította (Cic. Sest. 35 sk.); 2) de cura annonae, még azt is hozzá akarta adni a lex Cornelia Caeciliához, hogy Pompejus pénz, hajóhad és hadsereg felől szabadon rendelkezzék s imperiuma a provinciákat illetőleg nagyobb legyen mint az illető helytartóké (Cic. Att. 4, 1, 7); nem lett törvénynyé.