TARTALOML

Lex Minicia

(v. helytelenül Mensia), Kr. után 3 előtt, elrendelte, hogy a civis Romana és peregrinus közti házasságból származott gyermek peregrinus legyen. A gyermekek tehát ettől fogva az alacsonyabb rendű szülő állapotába jutottak. Gaj. 1, 78. Ulp. 5. 8.