TARTALOML

Lex Ogulnia

Kr. e. 300-ban, a pontifexek számát 8-ra, az augurokét 9-re emelte s elrendelte, hogy az új helyeket a plebsből töltsék be. Liv. 10, 6. 9.