TARTALOML

Lex Pacuvia

Kr. e. 27-ben, Sex. Pacuvius néptribunus javaslatára a Sextilis hónap nevét Augustusra változtatta át. Macr. sat. 1, 12.