TARTALOMA

Amphea

h ’Amjeia, Messenia városa; Andaniától délkeletre, forrásokban gazdag vidéken fekvő határ-erősség Laconia felé; annak a keskeny hegyhátnak az előre szökellő hegyfokán emelkedett, a mely a Taygetusból nyugatra ágazott ki s Andania síkján uralkodott. Helyén m. a koklai Palaeokastro fekszik. A spartaiak az első messenei háború kezdetén éjjeli rohammal bevették s innen nyomúltak a messenei terület belsejébe. Paus. 4, 5, 9. – Irodalom: Bursian 2, 165.

ZS. B.