TARTALOML

Lex Plautia Papiria

Kr. e. 89-ben, polgárjogot adott a Padus folyóig az összes italiai szövetségeseknek, a kiknek akkor Italiában volt domiciliumuk, ha 60 nap alatt e végből a praetor urbanusnál jelentkeztek. Cic. Arch. 3.