TARTALOML

Lex Publilia

A) Kr. e. 471-ben, Publilius Volero néptribunus indítványára elrendelte, hogy a plebs tisztviselőit a comitia tribután válaszszák (Liv. 2, 56 sk.), l. Comitia; B) Leges Publiliae, Kr. e. 339-ben, Q. Publilius Philo dictator javaslatából, 1) de plebiscitis, megerősítette a lex Valeria Horatiát (Liv. 8, 12), l. o. és Comitia; 2) de patrum auctoritate, elrendelte, hogy a senatus már a törvényhozó gyűlés előtt járuljon hozzá az alkotandó törvényhez (Liv. 8, 12); 3) de censore plebejo creando, megengedte, hogy a censorok egyikét a plebejusok közül válaszszák (u. o.).