TARTALOML

Lex Pupia Valeria

Kr. e. 61-ben, quaestio extraordinariát indítványozott P. Clodius ellen Bona Dea ünnepének a megsértéseért (Cic. Att. 1, 13, 3. 1, 14, 3. Suet. Caes. 6), de az enyhébb lex Furiát (l. o.) fogadják el helyette.