TARTALOML

Lex Remmia

Kr. e. 91-ben, büntetést rótt arra, a ki más ellen hamis vádat emelt. Cic. Rosc. Am. 19. L. Calumnia.