TARTALOMA

Amphiclea

Amjiklaia, ’Amjikaia, ’Amjikleia, Phocis városa a Cephisus völgyében. Nevezetes volt Dionysus templomáról, melyben az isten álomlátások által szokott gyógyítani. Paus. 10, 3, 2. 33, 9. 23, 11. Hdt. 8, 33.

I. B.