TARTALOML

Lex Roscia theatralis

Kr. e. 67-ben, L. Roseius Otho néptribunus javaslatára, ismét megadta a lovagoknak azon Sulla által elvett jogot, hogy a színházi nézőtér 14 első padsorában ülhessenek (Liv. ep. 99. Vell. 2. 32); de a csődbe jutott lovagoknak kevésbbé megtisztelő helyeket jelölt ki a plebs között. Cic. Phil. 2, 18. A színházi közönség ezért Roscius ellen lármás tüntetést rendezett, a melyet Cicero korholó beszéde csillapított le. Cic. Att. 2, 1. Plut. Cic. 13. Plin. n. h. 7, 30. Augustus a polgárháborúk folytán elszegényedett lovagoknak s fiaiknak is meghagyta e kitüntetést. A circusban Nero jelölt ki külön helyet a lovagoknak Kr. u. 64-ben. Tac. ann. 15, 32.