TARTALOML

Lex Rutilia

Kr. e. 169-ben, P. Rutilius Rufus néptribunus indítványára, elrendelte, hogy a 4 első legio mind a 24 tribunusát a népgyűlés válaszsza. Liv. 43, 12. Ezek voltak az ú. n. tribunu comitati v. a populo; azoknak ellenben, a kiket a consulok neveztek ki s csak angustus clavust viseltek, tréfás nevük Rufuli. Asc. p. 16.