TARTALOML

Leges sacratae

mindazon törvények, melyeknek megszegőjét capitias sacratióval sujtották, így a lex Valeria de provocatione, leges Iciliae stb. De különösen azon törvénypontokat nevezik így, a melyeket a plebs az I. secessio alkalmával a senatus küldöttségének (Menenius Agrippa) hozzájárulásával hozott a plebs tisztviselőinek sérthetetlenségét és hatáskörét illetőleg; lex sacrate e pontok összefoglaló neve. Liv. 2, 33; 5, 11.