TARTALOML

Lex Silia

1) de legis actione per condictionem l. Legis actio; 2) de ponderibus publicis, az űrmértékeket a folyadék súlya szerint szabályozta s elrendelte, hogy azon magistratust, a ki a meghatározott mértéknél nagyobbakat vagy kisebbeket készíttet, egy rész vagyona erejéig meg lehessen bírságolni. Fest. p. 320 Th. skk. Mind a két törvény Kr. e. 204 előtt kelt P. és M. Silius néptribunusok javaslatára.