TARTALOML

Lex Terentia

Kr. e. 189-ben, a libertinusok gyermekeit teljesjogú polgároknak nyilvánította. Plut. Flam. 18.