TARTALOML

Lex tribunicia

jelent 1) olyan törvényt, melyet néptribunus indítványára hoztak (plebiscitum), 2) minden olyan törvényt, a mely a tribunatusra vonatkozott.