TARTALOML

Leges Tulliae

M. Tullius Cicero consul indítványára, Kr. e. 63-ban, 1) de ambitu (l. o.); 2) de legatione libera, első szövegezése szerint teljesen meg akarta szüntetni a libera legatiot, egy néptribunus intercessiója következtében azonban oda módosult, hogy a libera legatio egy évnél tovább ne tarthasson. Cic. legg. 3, 8. L. Legatio libera.