TARTALOML

Lex Valeria de majestate

Kr. e. 90-ben, büntetés alá vonja mindazon magistratusokat, a kik a fellázadt italiai szövetségeseket a római nép ellen akár titkon, akár nyiltan segítik, pártolják, nekik tanácscsal vagy fegyverrel szolgálnak. Val. max. 8 ,6. Asc. p. 22. 73. A következő évben maga az indítványozó is saját törvényének áldozata lett. Cic. Brut. 89.