TARTALOML

Lex Voconia de mulierum hereditatibus

Kr. e. 169-ben, korlátozta a nők öröklő jogát, hogy elharapódzott fényűzésüknek s pazarlásuknak útját állja. Első classisba tartozó polgár nem tehetett asszonyt örökösévé, még legatumot sem hagyhatott rá nagyobbat a hagyaték felénél. Cic. Verr. 1, 42. Gaj. 2, 226. 274.

CS. JÓ.