TARTALOML

Lhxarcoi

athenaei tisztviselők, szám szerint hatan, kik 30 segédjükkel (sullogeiV tou dhmou) arra ügyeltek, hogy jogosulatlan egyén ne vehessen részt a népgyűlésen. E czélból a dhmoV-ok polgárlajstromai (ecclhsiasticoi pinaceV) segítségével megállapították az érkező polgárok jogosultságát, s átadták nekik a napidíjra szóló utalványt vagy bárczát. A sullogeiV valószinüleg a tanács tíz tizedének 3–3 tagjából állottak; a rend fentartására ők ügyeltek az íjjas-rendőrség (toxotai) csapatával.

GY. GY.