TARTALOML

Libitinarius

temetésrendező, a milyen vállalkozó több tartózkodott Libitina templomában s innen a nevük. Hozzájuk fordultak haláleset alkalmával, s ők szállították a temetéshez vagy halottégetéshez szükséges szereket, a ravatalt, fáklyákat, hordószékeket stb.; ugyanők szolgáltatták a temetés különböző részeihez szükséges szolgákat, minők: a pollinctores (halottkenők), vespillones (halottvivők), praeficae (siratók) stb.

G. J.