TARTALOML

Limnae

Limnai. – 1. Messeniai határváros a laconi oldalon. Az, hogy messeniai ifjak ott Artemis Limnatis templománál spartai hajadonokat gyaláztak meg, volt külső oka az első messeniai háborúnak. Most a bolimnosi Panajiának dülőfélben levő kis kápolnája áll itt. Paus. 3, 2, 6. 16, 6. 4, 31, 3. Strab. 7, 362. – 2. Spartának egyik városrésze, l. Laconice. – 3. Athenae déli városrésze, a ho la Lenaeum volt, melynek ezért to iepon tou en LimnaiV Dionusou is volt a neve, l. Attica, 4. – 4. Város a thraciai félszigeten, Sestustól Nyugatra, m. Anafarta. Strab. 14, 635.

K. B.