TARTALOML

Litis contestatio.

A praetor, miután in jure tisztába hozta a per mibenlétét (lis ordinata) s elhatározta, maga fogja-e az ügyet elbirálni vagy pedig esküdtre bizza, ünnepies formában hivta föl intézkedéseinek tanuságára (contestatio) a jelenlevőket. Cic. Rosc. com. 11. Att. 16, 15. Constantinus idejétől a tulajdonképeni peres eljárás, mely a vádlott tagadásával veszi kezdetét. V. ö. Vécsey, Institutiók 1902, 258 sk. ll.

CS. JÓ.