TARTALOML

Longus

LolloV, szerzője egy poimenica ta cata Dajnin kai Clohn cz. 4 könyvre terjedő pásztori regények, mely a hellenisticus erotikus prózának legfigyelemre méltóbb terméke. E szerző koráról azonban csak annyit tehetünk fel, hogy a Kr. utáni 2-ik évszázban élt. Finom ecsetre valló leirásokban dús regénye Lesboson játszik és Daphnis és Chloë szerelmi történetét tárgyazza. Mindkettő talált gyermek, kiket pásztorok nevelnek. A mezei élet ártatlan játékaiból, kisszerű veszedelmeiből lassankint szerelem fakad szivökben, mely megpróbáltatások közé kerül, midőn Daphnis kalózok hatalmába jut. Chloë az ellenséges indulatú methymnaiak fogságába. Minden bajból azonban szerencsésen megmenekülnek, mígnem gazdag mytilenaei szülők gyermekeiknek nem ismerik fel őket s attól fogva jövendőjük is biztos alapra épül. A regényt kiadták Villoison (Paris, 1778), Hercher az Erotici scriptores Graeci közt (Lipiae, 1858), Hirschig (Paris, 1885); magyarra fordította Vajda Károly (fehértemplomi 1892-iki gymn. ért.). V. ö. Rohde, Der griech. Roman und seine Vorläufer (Leipzig, 1876). 498–504 ll.

V. R.