TARTALOML

Lorum

szij, melylyel egyes tárgyakat (pl. sarut) megkötöttek; gyeplő, ostor, korbács (Hor. sat. 1, 10. 5. ep. 1, 16, 46); innen lorarius, azon rabszolga, a ki a rabszolgákat megkorbácsolta.

SZ. GY.