TARTALOMA

Amphitryon

Amjitruwon, Amphitruo (az «ügyes-bajos«), Alcaeus tirynsi király fia és Perseus unokája. Akarata ellenére megölte saját nagybátyját, Electryont, Mycenae királyát, a ki addig, a míg odajárt Pterelaus és a taphusiak ellen, A.-ra bizta volt országát és leányát Alcmenét (l. Heracles, 1). Ily módon gyilkosságba esvén, Alcmenével együtt Thebaebe menekült anyai nagybátyjához, Creonhoz, aki őt a kiontott vérnek átka alól feloldozta és egyúttal megigérte, hogy segítőleg részt vesz a Pterelaus ellen való háborúban, de csak azon feltétellel, hogy ha A. megelőzőleg megöli a vad teumessusi rókát, egy olyan szörnyeteget, melyet minden harminczadik napon egy-egy gyermek feláldozásával kellett megkérlelni. Csakhogy egy jóslat szerint azt a rókát semmiféle halandó ember utól nem érhette. A. tehát a taphusiak ellen való háborúban szerzendő prédát előre odaigérte az athenaei Cephalusnak (l. ezt,1), a miért az neki kölcsön adja csodálatos kutyáját, a melylyel viszont mindent utól lehet érni, a mi fut. Ilyen előzmények után elkezdődik a hajsza, melynek eredménye az, hogy Zeus mindkét állatot kővé változtatja. Ezután A. Creon és mások segítségével megindul Taphus ellen, melyet azonban csak úgy tud elfoglalni, hogy Pterelaus leánya, Comaetho, árulást követel atyja ellen és kitépi fejéből azt a hajszálat, a melytől Pterelausnak halhatatlansága függ. Mikor ez megtörtént, A. megöli Comaethót, az elfoglalt szigeteket szövetségeseinek adja, maga pedig Thebaebe visszatérve feleségül veszi Alcmenét. Ebből a frigyből születik Iphicles, holott Alcmenének Zeusszal való egyesüléséből viszont Hercules származik. A. halálát a csatamezőn találta; ugyanakkor, a mikor mint király vitézül küzdött a minyaiak ellen. Ebben a hősi helyzetben ábrázolta a szobrászat is. Herodotus, V. 59; Apollodorus, II. 4, 11. Christodorus, Antheol. Palat. II. 367 stb.

L. M.