TARTALOML

Lycortas

LucortaV, Megapolisból, a történetíró Polybius atyja, 183-ban Kr. e. Philopoemen után az achajai szövetség strategusa lett. Előde halálát megboszulva kényszerítette Messeniát és Spartát, hogy ismét a szövetséghez csatlakozzanak (Just. 32, 1); a törvényes rendet azonban nem bírta fentartani. Callicrates és más árulók 179 óta mindinkább elmérgesítették a párttusákat, nehezítették Lycortas és a hazafiak helyzetét, mígnem végre a rómaiak döntőleg avatkoztak be az ügyekbe.

S. L.