TARTALOML

Lygdamis

LugdamV. – 1. A cimmeriusokkal szövetkezett thraciai trerek vezére, Kr. e. 650 körül elfoglalta Sardest, de midőn Ephesusban Artemis szentélyét fenyegette, visszaveretett az ephesusiaktól. A ciliciai hegyek közé huzódott, hol csapatostól odaveszett. Strab. 1, 61. Plut. Mar. 11. – 2. Naxos tyrannusa, ki bár előkelő származású volt, a nép élére állott, segitette az athenaei Pisistratust, miért ez viszontszolgálat fejében Naxosban szerezte meg neki a tyrannist (540 Kr. e.). Később a spartaiak buktatták meg (525). Hdt. 1, 61. 64. Aristot. pol. 5, 5. Polyaen. 1, 23, 2.

S. L.