TARTALOMM

Maeandrius

MaiandrioV – 1. Polycrates samusi kényúr titkára. Polycrates meggyilkoltatása után (Kr. e. 524/3) magához ragadta az uralmat. Midőn azonban nehány év mulva Polycrates testvére Syloson a perzsáktól támogatva hazatért, M. Spartába menekült; mivel jelenléte alkalmatlan volt, Cleomenes király kiutasította őt a Peloponnesusból. Hdt. 3, 123–148. – 2. Történetíró Miletusból. Strab. 12, 552. Corp. Inscr. Graec. 2905. V. ö. Müller, fr. hist. Graec. 2, 334.

SCH. S.