TARTALOMM

Magnus

MagnoV. – 1. Az ephesusi, Galenus kortársa volt; a Kr. utáni 2. században mint udvari orvos (archiatrus palatinus) működött Romában. A pneumatikus orvosi iskolához tartozott; művei, a melyek közül az egyik orvostörténelmi értekezés volt, elvesztek. Gal. de diff. puls. 3, 1 és t. Coel. Aurel. Acut. 3, 14. – 2. Újplatonikus bölcsész és jeles orvosíró a Kr. utáni 4. században, a ki a mesopotamiai Nisibisből származott és Alexandriában működött; a cyprusi Zenónak volt tanítványa és többek között az egészséges és beteg emberek vizeletéről írt egy nagy becsben tartott művet. Eunap. Vita sophist. – 3. Az emesai, a Kr. utáni 5. v. 6. században élt és ő írta tévesen Galenus munkái közé sorolt peri ourwn czímű mű első 36 fejezetét. Henschel, Janus, 2, 237. – 4. Alexandriában, a Kr. utáni 7. században élt orvos és szakíró, a ki Oseibia arab medico-historikus szerint egyik összeállítója és rendezője volt Galenus műveinek. Steinschneider, Virchow’s Arch. 35, 335.

TI. M.