TARTALOMM

Mallius

római tulajdonnév, a melyet gyakran összecserélnek Manliuszszal és Maniliusszal. Említendők: – 1. Mall. Glaucia, a Ciceróból (Rosc. Am. 7, 19) ismeretes éjjeli hírvivő, a ki az Amerikából való S. Roscius megöletéséről értesítette annak ellenségét T. Capitót (homo tenuis, libertinus, cliens et familiaris T. Roscii). – 2. C. Mall. (l. Manlii), a Catilina-féle összeesküvés tagja. – 3. Cn Mall. Maximus, kevéssé tisztelt jellem, a ki elől meg kellett hátrálnia Q. Catulusnak a consulságra való pályázatnál Kr. e. 105-ben; sikertelenül küzdött a cimberek ellen. Sall. Jug. 114. Oros. 5, 16. Utóbb hazaárulásért elitélték. – 4. L. Mall. (mások szerint Manilius), Gallia ulterior proconsulja, Kr. e. 78-ban a Sertorius-féle háborúban vereséget szenvedett. Caes. b. g. 3, 20. – 5. Flavius Mall. Theodorus, Kr. u. 399-ben consul, nem minden önállóság nélkül írt egy művecskét, de metris; legjobb kiadása Keil, gramm. Lat. 6, 579 skk.

B. G.